Organizacje

Instytut Kreatywnego Myślenia

Wrocław, Polska

Bolesława Chrobrego 2/31, 50-254

tel.: 607772503

Organizacja zajmuje się wpieraniem oraz tworzeniem warunków do rozwoju osobistego, uczestnictwa w życiu społecznym oraz integracji młodzieży defaworyzowanej i narażonej na dyskryminację z Dolnego Śląska. Członkowie instytutu prowadzą działania interwencyjne, warsztaty rozwijające umiejętności społeczne oraz organizują lokalne wydarzenia kulturalne.

stopka strony