Organizacje

Instytut Monitorowania Mediów

Warszawa, Polska

ul. Chmielna 85/87, 00-80

tel.: (22) 378 37 50
email: imm@imm.com.pl
www: http://www.instytut.com.pl/

Jesteśmy wieloletnim partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Naszym celem w zakresie CSR jest zrównoważony rozwój oparty o dobre relacje z klientami, partnerami, pracownikami oraz interesariuszami. Cele te osiągamy, wspierając akcje non-profit, badając poziom satysfakcji klientów i pracowników, dbając o kreowanie dobrych praktyk w branży monitoringu mediów oraz prowadząc odpowiedzialną politykę personalną. Ponad 50% kadry kierowniczej w IMM to kobiety.

stopka strony