Organizacje

Instytut na rzecz Ekorozwoju

Warszawa, Polska

ul. Nabielaka 15 lok.1, 00-743

tel.: +48 22 8510402
email: ine@ine-isd.org.pl
www: http://www.ine-isd.org.pl

Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją typu think-tank powstałą w 1990 r. z inicjatywy kilku członków Polskiego Klubu Ekologicznego, działającą w formule fundacji. InE zajmuje się promowaniem i wdrażaniem zasad oraz rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi Polski. 

W swojej działalności Instytut kieruje się misją: 
- budowania pozytywnych relacji między rozwojem społecznym i gospodarczym oraz ochroną środowiska; 
- występowania i działania w interesie obecnych i przyszłych pokoleń. 

Instytut działa na forum Europejskim w ramach European Environmental Bureau oraz w kraju w koalicjach organizacji społecznych, m. in. Klimatycznej, ds. Funduszy UE, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

 

stopka strony