Organizacje

Instytut na rzecz Państwa Prawa

Lublin, Polska

Chopina 14 lok. 70, 20-023

tel.: 81 743 68 00
email: fundacja@panstwoprawa.org
www: https://panstwoprawa.org

Fundacja wspiera inicjatywy na rzecz podnoszenia świadomości prawnej, działa na rzecz promowania prawa europejskiego i poszanowania praw człowieka. Prowadzi program pomocy prawnej dla uchodźców, wspiera działanie studenckich poradni prawnych oraz prowadzi program „Street law” dla młodzieży ponadgimnazjalnej. 

stopka strony