Organizacje

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego

Lublin, Polska

Ewy Szelburg-Zarembiny 30, 20-448

tel.: 502 208 885
email: ipidkresowego@gmail.com
www: https://www.facebook.com/p/Instytut-Pami%C4%99ci-i-Dziedzictwa-Kresowego-100049724906083/

Instytut zrzesza osoby, którym bliska jest pamięć i dziedzictwo kulturowe kresów wschodnich RP. Prowadzi działalność badawczą, naukową i dydaktyczną wśród dzieci i młodzieży oraz promuje historię kresów wschodnich. Dla realizacji swoich celów organizuje wypoczynek letni i zmowy dla dzieci i młodzieży, prowadzi działalność publicystyczną oraz przewodzi sympozjom i konferencjom poświęconym dziedzictwu i historii kresów. 

stopka strony