Organizacje

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego

Lublin, Polska

Ewy Szelburg-Zarembiny 30, 20-448

tel.: 502 208 885
email: ipidkresowego@gmail.com

Instytut zrzesza osoby, którym bliska jest pamięć i dziedzictwo kulturowe kresów wschodnich RP. Prowadzi działalność badawczą, naukową i dydaktyczną wśród dzieci i młodzieży oraz promuje historię kresów wschodnich. Dla realizacji swoich celów organizuje wypoczynek letni i zmowy dla dzieci i młodzieży, prowadzi działalność publicystyczną oraz przewodzi sympozjom i konferencjom poświęconym dziedzictwu i historii kresów. 

stopka strony