Organizacje

Instytut Pamięci Narodowej

Warszawa, Polska

ul. Wołoska 7, 02-675

tel.: (22) 581-87-78/77/76
email: sekretariat.ipn@ipn.gov.pl
www: http://www.ipn.gov.pl

W ramach Instytutu działają: Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, Biuro Edukacji Publicznej oraz Biuro Lustracyjne. Do zadań Instytutu należy gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 grudnia 1989 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. Instytut przejmie dokumenty z archiwów m. in. MSWiA, UOP, MON, MS, Archiwum Akt Nowych.

The Institute of National Remembrance
The Institute is responsible for the gathering, assessing, preservation and release of documents created between July 22nd, 1944 and December 31st 1989 by Polish security agencies. The other major responsibility of the Institute is to investigate Communist and Nazi crimes. Finally, the Institute is in charge of public education on these issues. The Institute includes the Chief Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation, the Office for Preservation and Dissemination of Archival records and the Public Education Office.

stopka strony