Organizacje

Instytut Prawa im. Jana Leskiego

Czeladź, Polska

Ogrodowa 15, 41-250

tel.: 511 510 520
email: instytut.laskiego@gmail.com
www: https://instytut-laskiego.org.pl/

Celem działalności instytutu jest edukacja prawna społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży w zakresie upowszechniania świadomości prawnej, popularyzacji korzystania ze środków ochrony prawnej oraz przestrzegania porządku prawnego.

Instytut zorganizował m.in. międzynarodowe  seminarium „Law matter: building cooperation in legal education”, którego celem było nawiązanie międzynarodowej współpracy dla lepszej edukacji prawnej młodzieży. Efektem seminarium było poprowadzenie projektu „Angels of the cultural heritage” we współpracy z UCAM z Hiszpanii i AYL z Bułgarii”.

stopka strony