Organizacje

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji

Warszawa, Polska

ul. Koszykowa 80, 02-008

tel.: +48 22 234 70 07
email: instytut@ipwc.pw.edu.pl
www: http://www.ipwc.pw.edu.pl/

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji jest międzyuczelnianą jednostką działającą na podstawie porozumienia zawartego przez Politechnikę Warszawską, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet Warszawski i Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Instytut prowadzi studia nad społecznym zrozumieniem problemów współczesnej cywilizacji, prognozuje wpływ rozwoju nauki i techniki na przyszły kształt społeczeństwa, podejmuje działania na rzecz integracji społeczności akademickiej.

stopka strony