Organizacje

Instytut Roździeńskiego

Katowice, Polska

Dąbrowskiego 22, 40-032

tel.: +48887752741
email: kontakt@rozdzienski.org
www: https://www.rozdzienski.org

Stowarzyszenie działa na rzecz edukacji i kultury na Śląsku. Tworzy projekty odpowiadające na potrzeby społeczeństwa i ekologii oraz buduje partnerstwa z instytucjami edukacyjnymi, samorządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi. Zrealizowali wiele wymian młodzieżowych i międzynarodowych dofinansowanych  z Fińskiej Narodowej Agencji programu Erasmus+ czy przez Polsko Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.

stopka strony