Organizacje

Instytut Rozwoju Aktywności

Poznań, Polska

Jackowskiego 5/7, 60-508 Poznań, 60-508

tel.: 534 977 404
email: kontakt@instytutrozwoju.edu.pl

Fundacja działa na rzecz zaspokajania potrzeb edukacyjnych dzieci, seniorów i młodzieży poprzez aktywność w trzech obszarach: badań i innowacji, partycypacji społecznej i wolontariatu. Fundacja realizuje wiele projektów edukacyjnych, m.in. „Korki w mieście” (cykl internetowych zajęć w formie korepetycji) i „Akcja Partycypacja” dla młodzieży oraz aktywnie wspiera działalność charytatywną w ramach aktywności Pracowni Wolontariatu.

stopka strony