Organizacje

Instytut Rozwoju Rynku Pracy

Zawiercie, Polska

Obrońców Poczty Gdańskiej 5/1, 42-400

tel.: +48606227437
email: irrp.fundacja@gmail.com
www: http://www.klaster.org.pl/organizacje/irrp

Instytut zajmuje się działalnością szkoleniową na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem z rynku pracy (młodzież NEET do 30. roku życia). Fundacja współpracuje z powiatowymi urzędami pracy w Zawierciu, Będzinie i Katowicach przy organizacji staży i szkoleń. Instytut angażuje się w aktywizację międzynarodową młodzieży poprzez realizację wymian z organizacjami partnerskimi z całej Europy, współpracując w tym zakresie z programem Erasmus+ oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Fundacja wspiera również rozwój ekonomii społecznej poprzez powołanie do życia Mobilnej Kawiarnii - spółki non-profit zajmującej się reaktywacją zawodową osób niepełnosprawnych.

stopka strony