Organizacje

Instytut Społeczeństwa Otwartego

Brussels, Belgia

Rue du Trône 130, 1050

tel.: +32-2-505-4646
email: media@opensocietyfoundations.org.
www: http://www.opensocietyfoundations.org/about/offices-foundations/open-society-european-policy-institute

Europejski Instytut Społeczeństwa Otwartego działa na rzecz umieszczenia praw człowieka i wartości otwartego społeczeństwa w centrum tego, co robi Unia Europejska, zarówno wewnątrz, jak i poza jej granicami.

Z siedzibą w Brukseli staramy się wzbogacić debaty polityczne Unii Europejskiej, oferując dowody, analizy i rekomendacje wynikające z pracy Fundacji Otwartego Społeczeństwa w ponad 100 krajach. Prowadzimy również własne badania trendów politycznych w Europie.

Nasza praca obejmuje budowanie silnych relacji z urzędnikami, politykami, grupami społeczeństwa obywatelskiego i innymi, aby utrzymać kwestie otwartego społeczeństwa w agendzie politycznej Unii Europejskiej. Aby promować dyskusję na temat nowych wyzwań politycznych, staramy się również zbliżać decydentów do członków społeczeństwa obywatelskiego.


stopka strony