Organizacje

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)

Łódź, Polska

ul. Pomorska 40, 91-408

tel.: 42 630 17 49
email: biuro@instytutsprawobywatelskich.pl
www: http://inspro.org.pl/

    Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest pozarządową organizacją non-profit. Działa na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, niezależnych środków masowego przekazu, ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego. Swoje cele realizuje m.in. poprzez przygotowywanie różnorodnych materiałów badawczych i informacyjnych, organizowanie konferencji, kursów, spotkań, warsztatów oraz prowadzenie profesjonalnego doradztwa i działalności wydawniczej. INSPRO jest także inicjatorem i organizatorem wielu programów.

stopka strony