Organizacje

Instytut Spraw Publicznych

Warszawa, Polska

ul. Szpitalna 5 lok. 22, 00-031

tel.: 48-22) 556 42 61
email: isp@isp.org.pl
www: http://www.isp.org.pl

Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP) jest jednym z wiodących polskich think tanków, niezależnym ośrodkiem badawczo-analitycznym.
Poprzez prowadzenie badań, ekspertyz i rekomendacji dotyczących podstawowych kwestii życia publicznego Instytut służy obywatelowi, społeczeństwu i państwu. ISP współpracuje z ekspertami i badaczami z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Wyniki projektów badawczych prezentowane są na konferencjach i seminariach oraz publikowane w formie książek, raportów, komunikatów i rozpowszechniane wśród posłów i senatorów, członków rządu i administracji, w środowiskach akademickich, a także wśród dziennikarzy i działaczy organizacji pozarządowych.
ISP działa aktywnie na forum międzynarodowym, będąc członkiem wielu sieci i stowarzyszeń.

stopka strony