Organizacje

Instytut Studiów Kobiecych

Białystok, Polska

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420

tel.: +48 85 738 81 85
email: isk.bialystok@gmail.com
www: http://www.isk.bialystok.pl/

Instytut Studiów Kobiecych to stowarzyszenie, którego celem jest m.in. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej z zakresu problematyki kobiecej, jak też prowadzenie badań i upowszechnianie wyników badań z zakresu udziału kobiet w życiu publicznym, miejsca kobiet w społeczeństwie oraz ich wkładu w dziedzictwo kulturowe Polski i Europy. Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez prowadzenie działalności wydawniczej oraz organizowanie imprez kulturalnych. Wydało wysokonakładowe publikacje – współfinansowane ze środków władz samorządowych. Organizuje seminaria, sympozja i konferencje dotyczące problematyki kobiet w kraju i zagranicą.  Stowarzyszenie organizowało liczne konferencje, sesje naukowe, debaty na temat historii regionu, w tym problematyki kobiecej i roli kobiet w dziejach i współczesności. Członkowie stowarzyszenia (socjolodzy, prawnicy, politolodzy) dysponują znaczącym doświadczeniem w gromadzeniu opinii (prowadzą szereg badań terenowych) oraz prowadzeniu szkoleń i warsztatów. 

stopka strony