Organizacje

Instytut Tertio Millennio

Kraków, Polska

ul. Dominikańska 3/13, 31-043

tel.: 12 423 11 75
email: instytut@tertio.pl
www: http://tertio.pl/

Misja Instytutu
- popularyzowanie treści społecznego nauczania Kościoła, a w szczególności upowszechnianie i komentowanie nauczania Jana Pawła II,
- inspirowanie, organizowanie oraz prowadzenie prac naukowych w zakresie nauczania Jana Pawła II,
- dbanie o rozwój świadomości obywatelskiej poprzez pracę formacyjną z młodymi,
- pobudzanie inicjatyw społecznych i samorządowych, a przez to kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego opartego na wartościach,
- inicjowanie debat nad problemami społecznymi, politycznymi, kulturalnymi, naukowymi i religijnymi.
- edukacja w zakresie dziedzin takich jak: ekonomia, polityka, antropologia, filozofia, historia, kultura w oparciu o wartości proponowane przez katolicką naukę społeczną oraz myśl Jana Pawła II

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- gromadzenie i udostępnianie publikacji poświęconych nauczaniu papieskiemu,
- prowadzenie prac badawczych w dziedzinach związanych z naukami społecznymi,
- prowadzenie seminariów i szkoleń poświęconych społecznemu nauczaniu Jana Pawła II,
- współpracę z innymi placówkami naukowymi oraz instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują się problematyką nauki, religii i kultury.

stopka strony