Organizacje

Instytut Trop

Warszawa, Polska

ul.Śródziemnomorska 17, 02–758

tel.: 22 615 52 40
email: biuro@grupatrop.pl
www: http://www.grupatrop.pl

Instytut zajmuje się wspieraniem osób, zespołów i organizacji w procesie rozwoju. Łączy wiedzę i praktykę psychologiczną ze znajomością realiów biznesu. Metoda pracy opiera się na nauce poprzez działanie i współpracę, a główną wartością jest dialog. Realizuje programy dla biznesu w ramach szkoleń zamkniętych, oraz dla klientów indywidualnych w formie szkoleń otwartych w Akademii TROP.

Celem Instytutu jest wsparcie i towarzyszenie w rozwoju liderów, kadr szkoleniowych, menadżerów i zarządów firm. W myśl podejścia systemowego, programy realizuje na trzech poziomach: indywidualnym, zespołu i organizacji. Efekty programów prowadzonych przez Grupę TROP przejawiają się w dwóch obszarach: w rozwoju określonych kompetencji uczestników, oraz ich umiejętności uczenia się zarówno z sukcesów jak i porażek.

stopka strony