Organizacje

Instytut Twórczej Integracji

Sosnowiec,

ul. Franciszkańska 5a, 41-200

tel.: (32) 291-74-67
email: biuro@instytuti.pl
www: http://www.instytuti.pl

Powstał z inicjatywy trzech fundatorów, którzy od lat profesjonalnie zajmowali się  wsparciem społecznym, profilaktyką i promocją potencjału człowieka. Ich wieloletnie doświadczenie, umożliwiło sformułowanie koncepcji systemowej integracji zasobów w jednolitej metodzie rozwiązywania problemów.

stopka strony