Organizacje

Instytut Wschodnich Inicjatyw

Kraków, Polska

ul. Salwatorska 5/10, 30-109


email: iwi@iwi.org.pl
www: http://www.iwi.org.pl/

 Instytut Wschodnich Inicjatyw (IWI) powstał w 2010 roku w Krakowie, by wspierać rozwój współpracy oraz wymianę doświadczeń pomiędzy krajami Unii Europejskiej a obszarem Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej.

Głównym celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz pogłębiania współpracy między Wschodem i Zachodem, łamanie stereotypów oraz budowanie dialogu międzykulturowego, przy czym realizacja zadań z zakresu dyplomacji kulturalnej stanowi jeden z głównych kierunków rozwoju IWI.

Działania podejmowane w celu promowania i demitologizowania obszaru byłego ZSRR obejmują m.in.: międzynarodowe projekty społeczno-kulturalne, spotkania tematyczne, festiwale, wizyty studyjne, a także szkolenia.

stopka strony