Organizacje

Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego

Katowice, Polska

ul. Tadeusza Kościuszki 44/4, 40-048

tel.: (32) 253 80 21, 253 76 93
email: iwipl@partnerstwo.org.pl
www: http://www.partnerstwo.org.pl/

    Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach jest organizacją pozarządową o charakterze non profit, która specjalizuje się w realizacji usług z zakresu rynku pracy i pomocy społecznej. Misją Stowarzyszenia jest tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju zatrudnienia, promowanie społecznej aktywności oraz partycypacji społecznej, tworzenie warunków dla rozwoju społeczno - gospodarczego oraz budowanie otwartego na zmiany społeczeństwa obywatelskiego.

stopka strony