Organizacje

Instytut Współpracy Regionalnej

Gdynia, Polska

Plac Kaszubski 8/205, 81-350

tel.: +48 736 145 000
email: kontakt@iwr.org.pl
www: www.iwr.org.pl

Instytut podejmuje działania na rzecz integracji europejskiej,  współpracy międzyregionalnej i ponadnarodowej, wspiera inicjatywy młodzieżowe i promuje aktywne obywatelstwo młodych. Wśród zrealizowanych przez organizacje projektów, są m.in.:

- „Eco Exchange”  projekt wymiany młodzieży w ramach programu  „Młodzież w działaniu” z 2013 roku, w którym wzięły udział organizacje z Rumunii i Malty;

- „Critical thinking- the media filter” projekt wymiany młodzieży z 2018 roku, którego celem było poznanie narzędzi krytycznego myślenia i wykorzystanie ich w odbiorze  przekazów medialnych;

- „Respect me and be human” projekt wymiany młodzieży z 2019 roku, którego celem było uświadomienie istnienia kryzysu migracyjnego UE oraz uwrażliwienie na problemy uchodźców i  imigrantów.

stopka strony