Organizacje

Instytut Zachodni

Poznań, Polska

ul. Mostowa 27, 61-854

tel.: +48 61 85 27 691
email: izpozpl@iz.poznan.pl
www: http://www.iz.poznan.pl/

Instytut Zachodni jest interdyscyplinarną instytucją badawczą. Prowadzi badania z zakresu nauk politycznych, historycznych, socjologicznych, ekonomicznych i prawnych, odnoszące się do problematyki stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-niemieckich oraz polityki europejskiej.
Instytut Zachodni łączy pracę stricte naukową z praktycznie zorientowaną działalnością ekspercką, jak również inicjatywami na rzecz szeroko pojętego kształcenia politycznego.
Instytut jest również organizatorem oraz uczestnikiem wielu międzynarodowych projektów badawczych, sympozjów i konferencji, które służą wymianie myśli na temat najważniejszych zagadnień europejskich. Instytut Zachodni współpracuje z licznymi uniwersytetami i pozauniwersyteckimi ośrodkami badawczymi.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

stopka strony