Organizacje

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

Kraków, Polska

ul. Sarego 2, 31-047

tel.: +48 12 357 27 00
email: sekretariat@izoo.krakow.pl
www: http://www.izoo.krakow.pl/

Głównym przedmiotem działań Instytutu jest prowadzenie badań i prac rozwojowych, obejmujących hodowlę wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, produkcję bezpiecznej żywności w warunkach przyjaznych dla zwierząt i środowiska przyrodniczego, a także wykorzystanie zwierząt gospodarskich dla celów biomedycznych.

Instytut Zootechniki PIB współpracuje z ośrodkami naukowymi z wielu krajów, w tym m.in. z: RPA, Dominikany, Niemiec, Czech, Bułgarii, Szwecji, Danii, Norwegii, Litwy.

stopka strony