Organizacje

Intercultural Youth Association (Stowarzyszenie Młodzieży Różnych Kultur)

Łódź, Polska

ul. Traugutta 18, 90-113

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie młodych ludzi w szerszym dostępie do międzynarodowych projektów młodzieżowych. IcYA organizuje spotkania edukacyjno-szkoleniowe dla członków. Stowarzyszenie; działa na rzecz społeczności lokalnej; organizuje projekty mające na celu wymianę młodzieży, wyjazdy, konferencje i seminaria zarówno na poziomie międzynarodowym jak i krajowym.

The Intercultural Youth Association
The aim of the Association is to support young people gain better access to international youth projects. It organises training courses for its members, supports the local community and delivers youth exchange programmes, conferences and seminars.

stopka strony