Organizacje

Internationaler Bauorden

Ludwigshafen, Niemcy

Schützenstr. 1, 67061

tel.: 0621/6355 4946
email: info@bauorden.de
www: https://bauorden.eu/?lang=en

Siedziba główna znajduje się w Ludwigshafen. Bauorden planuje około 120 projektów pomocowych (Workcampów) we współpracy ze swoimi partnerami projektowymi. Od momentu powstania Bauorden ponad 360 000 osób pracowało jako wolontariusze. Większość działań jest finansowana z darowizn.


stopka strony