Organizacje

Fundacja Internationaler Bund Polska

Kraków, Polska

al. Daszyńskiego 22, 31-534

tel.: +48 126 865 380
email: IB-Polska-Krakow@ib.de
www: https://ib-polska.pl

Fundacja ma na celu wspierać i aktywizować zawodowo osoby wykluczone społecznie ze względu na wiek, płeć, pochodzenie, czy status społeczny. Organizacja realizuje międzynarodowe projekty wolontariatu, pracy socjalnej oraz opieki nad osobami starszymi. Prowadzi Centrum Integracji Społecznej oraz Centrum Wolontariatu w Tychach. Uczestniczy także w projektach mobilności młodzieży, zapewniając im dostęp do zagranicznych praktyk i staży.

stopka strony