Organizacje

Internationaler Bund Polska

Kraków, Polska

Wrocławska 37a/320, 30-011

tel.: 12 633 25 73
email: IB-Polska-Krakow@ib.de
www: https://ib-polska.pl

Fundacja ma na celu wspierać i aktywizować zawodowo osoby wykluczone społecznie ze względu na wiek, płeć, pochodzenie, czy status społeczny. Organizacja realizuje międzynarodowe projekty wolontariatu, pracy socjalnej oraz opieki nad osobami starszymi. Prowadzi Centrum Integracji Społecznej oraz Centrum Wolontariatu w Tychach oraz uczestniczy w projektach mobilności młodzieży, zapewniając im dostęp do zagranicznych praktyk i staży.