Organizacje

IOGT Polska

Bytom, Polska

Rynek 26/5, 41-902

tel.: +48535799996
email: iogt.poland@gmail.com
www: https://www.facebook.com/IOGTpl/

Organizacja działa w tematyce profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz wykluczenia społecznego. IOGT ma na celu tworzenie przestrzeni wolnej od alkoholu oraz uświadamianie społeczeństwa z faktami i mitami z nim związanymi. Działa lokalnie poprzez spotkania organizowane dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin z problemami alkoholowymi, a także młodych ludzi i dorosłych, którzy chcą żyć bez alkoholu i innych narkotyków. Organizuje warsztaty na tematy związane ze zdrowiem, sezonowe spotkania dla członków, wykłady w szkołach, zajęcia letnie i zimowe dla dzieci. Realizuje międzynarodowe projekty, wymiany młodzieży i inne działania ukierunkowane na wymianę wiedzy i dobrych praktyk.

stopka strony