Organizacje

Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

Kalisz, Polska

ul. Częstochowska 25, 62-800

tel.: 62 764 12 42
email: sekretariat@kip.kalisz.pl
www: http://www.kip.kalisz.pl

Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości jest fundacją, która jako partner władz samorządowych miasta Kalisza, wspiera zadania rozwoju gospodarczego i pomocy społecznej w mieście i regionie.
Szkoli bezrobotnych, udziela bezpłatnych porad dla wszystkich zainteresowanych zakładaniem własnej działalności, uzyskaniem pożyczki.
Działa na rzecz współpracy międzynarodowej, wymienia idee i pomysły z innym inkubatorami europejskimi, aby razem stworzyć środowisko sprzyjające innowacjom i nowym technologiom.

The Kalisz Business Incubator
The Kalisz Business Incubator is a non-governmental organisation. As a partner for the Local Government of Kalisz the "Incubator" supports economic development and social welfare in the region.

stopka strony