Organizacje

Kampania Przeciw Homofobii

Warszawa, Polska

ul. Solec 30A, 00-403

tel.: +48 22 423 64 38
email: info@kph.org.pl
www: http://www.kph.org.pl/

Kampania Przeciw Homofobii jest ogólnopolską organizacją stawiającą sobie za cel upublicznianie dyskusji na temat problemów mniejszości LGBT i zwiększanie jej reprezentacji społecznej. Organizacja działa na rzecz zmian w polskim kodeksie prawnym dotyczących orientacji seksualnej oraz związków homoseksualnych; propaguje wiedzę na temat tożsamości seksualnej i identyfikacji płciowej oraz wiedzę dotyczącą HIV/AIDS.

The Campaign Against Homophobia
The Campaign Against Homophobia is a non-government organisation operating throughout Poland. Its main aim's include: publicising discussion of the problem facing LGBT minorities, increasing their social representation, promoting awareness of sexual and gender identification and knowledge on HIV/AIDS.

stopka strony