Organizacje

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, Polska

ul. Wiejska 10, 00-902

tel.: (48 22) 695-29-00
email: listy@prezydent.pl
www: https://www.prezydent.pl

Na podstawie Statutu Kancelaria Prezydenta RP wykonuje zadania związane z kompetencjami Prezydenta określonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w ustawach, działa zgodnie z decyzjami i poleceniami Prezydenta, zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjną, prawną i techniczną Prezydenta, Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sekretarzy i podsekretarzy stanu.


stopka strony