Organizacje

Kasa im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania Nauki

Warszawa, Polska

ul. Nowy Świat 72, 00-33

tel.: (22) 826 71 74
email: kasa@mianowski.waw.pl
www: http://www.mianowski.waw.pl/?lang=pl

Głównym celem statutowym Kasy jest wspieranie nauki w Polsce poprzez udzielanie stypendiów naukowych, dofinansowanie wydawnictw naukowych oraz konferencji i szkoleń, organizowanie zjazdów naukowych, a także wydawanie rocznika „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”. Wspiera naukę i naukowców z krajów objętych programem Partnerstwa Wschodniego oraz z Rosji

stopka strony