Organizacje

Katolicka Agencja Informacyjna

Warszawa, Polska

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015

tel.: +48 22 635 77 18, 838 80 61
email: sekretariat@ekai.pl
www: http://www.kai.pl/

Katolicka Agencja Informacyjna jest drugą co do wielkości agencją religijną w Europie, pierwszą i największą na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Na polskim rynku medialnym stanowi dla dziennikarzy podstawowe źródło informacji o Kościele.

The Catholic Information Agency
The Catholic Information Agency is the second largest religious agency in Europe; the first and the largest in Central-Eastern Europe. It is a basic source of information on the Catholic Church for journalists in Poland.

stopka strony