Organizacje

Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN

Radom, Polska

ul. Pułaskiego 9, 26-605

tel.: 48 360 24 63
email: karan@karan.pl
www: http://www.karan.pl

    Fundacja udziela wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom zagrożonym problemami uzależnienia. KARAN współpracuje ze środowiskami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie walki z patologiami społecznymi. Prowadzi ośrodki resocjalizacyjne i terapeutyczne na terenie całego kraju. Organizuje zbiórki, aukcje, wystawy, odczyty i szkolenia. Prowadzi działalność wydawniczą, szkoleniową, organizuje konferencje i seminaria, realizuje programy profilaktyczne w szkołach i innych placówkach.

stopka strony