Organizacje

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach

Gliwice, Polska

Jana Pawła II 7, 44-100

tel.: 32 230 89 41
email: kontakt@kana.gliwice.pl
www: http://www.kana.gliwice.pl

Misją KANY jest edukacja zmierzająca do rozwoju zawodowego, intelektualnego i duchowego młodzieży. Działając od 1994 roku realizuje swoje cele statutowe podnosząc kwalifikacje zawodowe wielu tysięcy młodych ludzi, których nie stać na odpłatne szkolenia. Oferta skierowana do młodzieży obejmuje szkolenia informatyczne i językowe. Oferta skierowana do nauczyciela obejmuje szkolenia z zakresu Technologii Informacyjnej.
Gliwicka KANA realizuje projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych programów Unii Europejskiej skierowane do nauczycieli, młodzieży oraz osób bezrobotnych.

stopka strony