Organizacje

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Warszawa, Polska

ul. Miodowa 17/19, 00-246

tel.: 570 753 770
email: biuro@ksm.org.pl
www: http://www.ksm.org.pl

Katolickie Stowarzyszeniu Młodzieży zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. Jego podstawowymi ogniwami są: Oddziały Parafialne i Koła Środowiskowe. Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz dążenie do aktywnego uczestnictwa we wspólnocie i misji Kościoła przez upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia.

The Catholic Association of Youth
The aim of the Association is to shape mature Christians and prepare them to play an active role in the life of the Church through the promotion of Christian values and rules in all aspects of life. The Association has parish branches and local circles.

stopka strony