Organizacje

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe

KŁODZKO, Polska

ul. Daszyńskiego 12, 57-300

tel.: 74-867-24-57
email: kto@zss.klodzko.pl
www: http://kto.klodzko.pl

Towarzystwo działa na rzecz dzieci i młodzieży; podejmuje inicjatywy w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i sportu. Prowadzi nauczanie w szkole podstawowej, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącym. Wydaje książki, czasopisma oraz wydawnictwa periodyczne.

The Education Society of Kłodzko
The Society focuses on children and young people; starts initiatives in the areas of education, culture and sport; it runs a primary and secondary school and publishes books, magazines and periodicals.

stopka strony