Organizacje

Klon/Jawor Stowarzyszenie

Warszawa, Polska

ul. Szpitalna 5 lok.5, 00-031

tel.: (22) 828 91 28
email: klon@klon.org.pl
www: http://www.klon.org.pl/

Główne kierunki działania Stowarzyszenia to m.in. wspieranie i promowanie działalności organizacji pozarządowych, prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających w kraju, prowadzenie badań dotyczących tego sektora, dostarczanie, upowszechnianie i promowanie nowoczesnych mediów oraz technologii w pracy organizacji pozarządowych oraz opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-prawnych dla osób indywidualnych.

The Klon/Jawor Association
The Association promotes and supports NGOs, runs an NGO database, conducts research on this sector, promotes and provides new media and techniques for NGOs and publishes information materials for organisations and individuals.

 

stopka strony