Organizacje

Klub Astronomiczny ALMUKANTARAT

Warszawa, Polska

ul. Bartycka 18, 00-716


email: almukantarat@camk.edu.pl
www: http://almukantarat.pl

Celem stowarzyszenia Klub Astronomiczny ALMUKANTARAT jest popularyzacja astronomii i pokrewnych dziedzin nauki, szczególnie wśród młodzieży. Organizuje obozy letnie, spotkania śródroczne, wykłady teoretyczne z astronomii oraz obserwacje nieba. Spotkania Klubu często łączą naukę i wypoczynek w najpiękniejszych polskich miejscowościach.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The Astronomical Club ALMUKANTARAT
The association promotes astronomy and related sciences among young people. It organises summer camps, meetings, lectures on astronomy and observations. The club' meetings are the mixture of education and pleasure in the most beautiful places of Poland.

stopka strony