Organizacje

Klub Inteligencji Katolickiej

Warszawa, Polska

ul. Freta 20/24 A, 00-227

tel.: +48 22 827.39.39
email: kik@kik.waw.pl
www: http://www.kik.waw.pl/

Głównym celem działalności KIKu jest wspomaganie swoich członków w pogłębianiu życia duchowego i intelektualnego. Klub koncentruje się na pracy formacyjnej wśród członków i ich rodzin, pracy wychowawczej wśród dzieci młodzieży. KIK poznaje i proponuje nowe rozwiązania problemów społecznych; włącza świeckich w pracę duszpasterską Kościoła w Polsce.

The Club of Catholic Intelligentsia
The main aim of its activity is to support its members in their spiritual and intellectual development. It offers new solutions to social problems and involves laypersons in the pastoral work of the Church in Poland.

stopka strony