Organizacje

Klub Myśli Społecznej INICJATYWY

Warszawa, Polska

Stefana Bobrowskiego 9/19, 03-433

tel.: 22 188 10 11
email: inicjatywy@inicjatywy.org
www: http://www.inicjatywy.org/

Misją Klubu jest wsparcie ludzi i organizacji w rozwoju ich kompetencji, zdolności, potencjału i planów związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie obywatelskim i na rynku pracy. Misję realizuje przede wszystkim poprzez działania szkoleniowe i doradcze skierowane do różnych grup. Zakres szkoleń jest bardzo szeroki – poczynając od szkoleń dla maturzystów i studentów z zakresu rynku pracy, poprzez warsztaty artystyczne, szkolenia dla trenerów a skończywszy na szkoleniach z zakresu prowadzenia konsultacji społecznych.

stopka strony