Organizacje

Stowarzyszenie Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International”

Łódź, Polska

ul. Sienkiewicza 55, 90-009


email: secretary@rotary.org.pl
www: http://www.rotary.org.pl

Dystrykt dla Polski, Białorusi i Ukrainy. Ideą przyświecającą rotarianom jest propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób o różnych zawodach, połączonych ideałem służby. W ramach swoich działań wspierają oni wymianę międzynarodową profesjonalistów, młodzieży. Międzynarodowa sieć klubów rotariańskich prowadzi również program stypendialny.

stopka strony