Organizacje

Koalicja Karat

Warszawa, Polska

ul. Walecznych 26/3, 03-916

tel.: 22 628 20 03
email: secretariat@karat.org.pl
www: http://www.karat.org

Koalicja KARAT skupia 63 organizacje działające na rzecz praw kobiet i sprawiedliwości społecznej z 25 krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej.
Koalicja m.in. monitoruje wdrażanie międzynarodowych praw człowieka w zakresie przestrzegania równego statusu płci. Działa na rzecz dostosowania polityki krajowej do kryteriów Unii Europejskiej w zakresie równego statusu płci. Popiera udział liderek z regionu w globalnych i międzynarodowych konferencjach i spotkaniach. Prowadzi strony internetowe, wydaje materiały na temat równego statusu płci.

The KARAT Coalition
KARAT is a regional coalition of organisations and individuals that works to ensure gender equality in central and eastern Europe and the countries of the Commonwealth of Independent States. It monitors the implementation of international agreements and lobbies for the needs and concerns of women in the region at all levels of decision-making. It runs an Internet site and publishes materials on gender equality.

stopka strony