Organizacje

Komisja Europejska - Dyrekcja do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECFIN)

Brussels, Belgia

Rue de la Loi 170, 1049


www: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro_en

Dyrekcja Generalna do Spraw Gospodarczych i Finansowych dąży do poprawy sytuacji ekonomicznej obywateli UE. Tworzy strategie na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wysokiego poziomu zatrudnienia, stabilnych finansów publicznych oraz stabilności finansowej. Obecnym priorytetem jest szybkie i skuteczne wydostanie się z kryzysu gospodarczego i finansowego w gospodarce europejskiej.


stopka strony