Organizacje

Komisja Europejska - Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności

Luxembourg, Luxembourg

DRB A3/042, 2920

tel.: +352 430 13 20 15
email: Chafea@ec.europa.eu
www: https://ec.europa.eu/info/departments/consumers-health-agriculture-and-food_pl

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności dba o zdrowie, bezpieczeństwo i poczucie pewności obywateli UE. W ciągu kilkunastu lat działalności Unia przyjęła ustawy dotyczące bezpieczeństwa żywności i innych produktów, praw konsumenta oraz ochrony zdrowia. Chafea stoi na straży przestrzegania tych postanowień i uaktualniania ich.

To krajowe, regionalne a nawet lokalne władze państw członkowskich we własnym zakresie wdrażają ustawy dotyczące zdrowia i praw konsumenta i mają jednocześnie obowiązek dopilnować, że producenci żywności, wytwórcy i dostawcy ich przestrzegają. Obowiązkiem Chafea jest natomiast sprawdzenie, czy to faktycznie ma miejsce i że postanowienia są wdrażane wszędzie we właściwy sposób.