Organizacje

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji (RTD)

Brussels, Belgia

Directorate General for Research and Innovation, B-1049

tel.: +32 2 29 911111
email: researchersineurope@ec.europa.eu
www: http://ec.europa.eu/research/

Misją Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji jest stały rozwój w ramach prac nad Europejskim Obszarem Badawczym (ERA European Research Area), co jest realizowane poprzez:
- opracowywanie polityki UE w sferze badań i rozwoju technologicznego, a tym samym przyczynianie się do międzynarodowej konkurencyjności przemysłu europejskiego;
- koordynowanie Europejskiej działalności badawczej z aktywnością na szczeblu państw członkowskich;
- wspieranie polityki Unii w innych dziedzinach, takich jak środowisko, opieka zdrowotna, energetyka, rozwój regionalny itd.;
- promowanie idei nauki w społeczeństwie i stymulowanie debaty publicznej na temat kwestii związanych z badaniami na szczeblu europejskim.

Głównym narzędziem UE w zakresie finansowania badań w Europie jest Siódmy Program Ramowy na rzecz badań i rozwoju technologicznego (FP7 - The Seventh Framework Programme). Program obejmujący lata 2007-2013 jest następcą Szóstego Programu Ramowego (FP6) i jednocześnie wynikiem wieloletnich konsultacji ze społecznością naukową, instytucjami działającymi w zakresie kształtowania polityki, ośrodkami badawczymi i innymi zainteresowanymi podmiotami.

DG współpracuje ściśle z innymi departamentami Komisji, takimi jak Wspólne Centrum Badawcze (JRC - Joint Research Centre), Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów, Transportu i Energetyki, Przedsiębiorstw i Przemysłu oraz innymi.

stopka strony