Organizacje

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Warszawa, Polska

Oleandrów 6 (III piętro), 00-629

tel.: 22/ 626-94-19
email: kopd@kopd.pl
www: http://www.kopd.pl

Misją Komitetu Ochrony Praw Dziecka jest ochrona praw i interesów dziecka. Na terenie całej Polski działają terenowe oddziały KOPD (dane teleadresowe na stronie internetowej).

The Committee on the Rights of the Child
The mission of the Committee is to protect the rights and interests of the child. It has 40 local branches. Contact details are available on its Internet site.

stopka strony