Organizacje

Komitet Regionów

Brussels, Belgia

Rue Belliard 99-101, B-1040

tel.: (32-2) 282 2211

Komitet Regionów (KR), utworzony w 1994 r. po wejściu w życie traktatu z Maastricht, jest organem doradczym reprezentującym społeczności regionalne i lokalne Unii Europejskiej, kierującym w ich imieniu opinie do Rady i Komisji. Członkami Komitetu mogą być na przykład szefowie władz regionalnych, prezydenci miast, burmistrzowie lub wójtowie oraz wyłonieni w wyborach lub mianowani przedstawiciele regionów i miast z 28 państw członkowskich UE.

stopka strony