Organizacje

Kościól Ewangelicko-Augsburski w Polsce

Warszawa, Polska

ul. Miodowa 21, 00-246


email: luteranie@luteranie.pl
www: https://www.luteranie.pl/strona_glowna.html

Kościół prowadzi szereg działań związanych z opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, opieką nad dziećmi i dorosłymi w trudnej sytuacji życiowej,  pracą z młodzieżą, dialogiem ekumenicznym. Na poziomie lokalnym wiele parafii i wolontariuszy angażuje się w projekty kulturalne, społeczne, a także te, które promują dialog międzywyznaniowy i międzyreligijny. Diakonia Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego, jako wyspecjalizowana jednostka zajmuje się pracą charytatywną, jest zaangażowana w projekty wolontariatu europejskiego goszcząc i wysyłając wolontariuszy.

Kościół prowadzi warsztaty dla liderów młodzieżowych w skali całego kraju, szkolenia dla pracowników z mediacji i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, koncerty charytatywne i Zimowe Olimpiady Młodzieży Ewangelickiej.

Organizacja jest włączona w działania na rzecz dialogu międzykulturowego, dialogu międzypokoleniowego oraz wspierania aktywnego zaangażowania młodzieży. 

stopka strony