Organizacje

Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży

Warszawa, Polska

Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015

tel.: 22 530 49 31
email: biuro@sdm.org.pl
www: http://www.sdm.org.pl

Krajowe Biuro to instytucja kościelna, której celem jest koordynacja przygotowań, zgłoszeń oraz uczestnictwa polskich grup w światowych oraz europejskich spotkaniach młodych organizowanych pod patronatem Papieskiej Rady ds. Świeckich z Watykanu.

The National Bureau for World Youth Days
The Bureau is a church institution established to coordinate all the preparatory activities connected with participation in the World Youth Days organised under the auspices of the Vatican Pontifical Council for the Laity.

stopka strony