Organizacje

Krajowe Centrum ds. AIDS

Warszawa, Polska

ul. Samsonowska 1, 02-829

tel.: +48 22 331 77 77
email: aids@aids.gov.pl
www: http://www.aids.gov.pl/

Krajowe Centrum ds. Aids jest ogólnopolską, rządową instytucją odpowiedzialną za realizację zadań związanych z profilaktyką zakażeń HIV, opieką nad żyjącymi z wirusem i chorymi na AIDS w Polsce; Centrum podejmuje również działalność edukacyjną.

The National AIDS Centre
The National AIDS Centre is a governmental institution responsible for HIV prevention programmes and the care of people with HIV and AIDS in Poland. It also undertakes educational activities.

stopka strony